Kategoryen

No products in the cart.

De takomst fan de frisistyk

Redaksje R.H. Bremmer jr, R. Janssen, O. Vries

17,50

Details

Tradysje en fernijing

Op 29 maart 2019 organisearre de Stifting Freonen Frysk Ynstitút Ryksuniversiteit Grins, yn ‘e mande mei de Fryske Akademy, in sympoasium oer de takomst fan de frisistyk, de wittenskiplike stúdzje fan de Fryske taal en kultuer. Hoe moat dy stúdzje stal jûn wurde no’t de niget oan talestúdzjes stadichoan minder wurdt? Wa is eins ferantwurdlik foar de takomst fan de frisistyk? Yn dizze bondel litte alve minsken út it fjild har ljocht oer dizze problematyk skine.

Estrikken nr. 112

Author : Redaksje R.H. Bremmer jr, R. Janssen, O. Vries ISBN : 9789492052643 New label : 1 Pages : 64 Language : Fries, Nederlands Publisher : Frysk Ynstitút RUG/Stifting FFYRUG Kategory: , , .