Kategoryen

No products in the cart.

WO2

Dit jier is it 76 jier lyn dat Nederlân befrije waard. Der binne mei ferrin fan tiid in soad boeken ferskynd oer de Twadde Wrâldoarloch, de tiid derfoar én dernei. Yn dizze kategory fynst skiednisboeken oer dy perioade. Boeken yn it Frysk en boeken oer Fryslân yn de Twadde Wrâldoarloch.

Toan 1–18 fan 'e 48 resultaten

Omsjen
Yn winkelwein
Omsjen
18,50
Yn winkelwein
Hero
14,95
Yn winkelwein
Als de kippen erbij
20,00
Yn winkelwein
Pionier van het verzet – Sybrand Marinus van Haersma Buma (1903-1942)
19,99
Yn winkelwein
Koartsluting op it Swynserhûs
16,00
Je mag wel bang zijn
Yn winkelwein
‘Je mag wel bang zijn, maar niet laf’ – De enerverende en noodlottige geschiedenis van de familie Bakker
23,99
Efter it tried
Yn winkelwein
Efter it tried, häftling nû 10039 – Kampsketsen út Amersfoort
19,50
Door de tralies schijnt de zon
Yn winkelwein
Door de tralies schijnt de zon – biografie van Willem Santema 1902-1944
18,90
Eindstation Terwispel
Yn winkelwein
Eindstation Terwispel
19,95
Yn winkelwein
It Guozzeroer
15,00
Sis my wa't ik bin
Yn winkelwein
Sis my wa’t ik bin
7,90
Oorlogsverlden Kievitshorne
Yn winkelwein
Oorlogsverleden Kievitshorne 1940 – 1945
27,50
Kazematten op de Afsluitdijk
Yn winkelwein
Kazematten op de Afsluitdijk
22,50
De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's
Yn winkelwein
De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s
22,95
Vliegers op de vlucht
Yn winkelwein
Vliegers op de vlucht
22,50
Joden van Leeuwarden
Yn winkelwein
Joden van Leeuwarden
37,95
Wat in koffer seit
Yn winkelwein
Wat in koffer seit
12,50
de mannen van de overval
Yn winkelwein
De mannen van de Overval
26,90

Oangripende titels
Lykas yn it Nederlânsk binne ek yn it Frysk oangripende boeken te finen oer de Twadde Wrâldoarloch. Yn dizze kategory hat de Afûk boeken oer dy perioade sammele. Nim bygelyks ‘Deiboek fan in Fryske soldaat yn Yndië’ en ‘It ferdielde libben’. In soad boeken binne tige geskikt te brûken rûn it tema 75 jier befrijing.

Anne Frank
It boek ‘Het Achterhuis’ is ien fan de meast lêzen boeken op ‘e wrâld: it ferskynde yn mear as tritich lannen en der binne mear as sechtjin miljoen eksimplaren fan ferkocht. Yn 2015 is it boek op ‘en nij yn it Frysk útjûn troch de Afûk. Hjir yn de webshop fynst ‘It Achterhûs’.