Kategoryen

No products in the cart.

Essays

Toan 1–18 fan 'e 23 resultaten

Kneppelfreed
Yn winkelwein
Kneppelfreed 2021 – Ferline en takomst fan de Fryske taal
Nij
22,50
Leeuwarden Fryslâns hoofdstad
Yn winkelwein
Leeuwarden – Fryslâns hoofdstad, European capital of culture
24,90
Lykwicht & Harmony
Yn winkelwein
Lykwicht & Harmony – Evenwicht & Harmonie
12,50
De Vrije Fries 2020
Yn winkelwein
De Vrije Fries – Deel 100, 2020
19,50
De takomst fan de frisistyk
Yn winkelwein
De takomst fan de frisistyk
17,50
De kracht van het lokale
Yn winkelwein
De kracht van het lokale
19,50
De vrije Fries 2019
Yn winkelwein
De Vrije Fries, deel 99 – 2019
19,50
Anne Wadman
Yn winkelwein
Anne Wadman 1919-1997 ‘It tipelsinnich bousel, ik’
19,95
De Fryske Utopy
Yn winkelwein
De Fryske utopy
15,00
De Friese utopie
Yn winkelwein
De Friese utopie
15,00
Zalige eenvoud
Yn winkelwein
Zalige eenvoud
22,50
Frozen moonlight yn myn hannen
Yn winkelwein
Frozen moonlight yn myn hannen
24,95
Hier ligt de zee
Yn winkelwein
Hier ligt de zee
19,90
Yn winkelwein
Kultuerferlies: Fryslân fan 1989 oant 2018 – En oare essees
12,50
Yn winkelwein
Een psychoanalytische studie van poëzie
39,50
Yn winkelwein
It deistich bestean by âlds – Obe Postma
39,50
Yn winkelwein
Wittenskip en Beweging Skôgings oer libben en wurk fan Tony Feitsma
25,00
Yn winkelwein
De wrâld fan Brolsma
17,50
Boeken oer de Fryske taal, minderheidstalen, taalgidsen, wurdboeken, neislachwurken