Categorieën

Geen producten in je winkelmand.

Essays

Boeken over de Friese taal, taalgidsen, woordenboeken, naslagwerken

Toon 1–18 van de 22 resultaten

Leeuwarden Fryslâns hoofdstad
In winkelmand
Leeuwarden – Fryslâns hoofdstad, European capital of culture
Nieuw
24,90
Lykwicht & Harmony
In winkelmand
Lykwicht & Harmony – Evenwicht & Harmonie
12,50
De Vrije Fries 2020
In winkelmand
De Vrije Fries – Deel 100, 2020
19,50
De takomst fan de frisistyk
In winkelmand
De takomst fan de frisistyk
17,50
De kracht van het lokale
In winkelmand
De kracht van het lokale
19,50
De vrije Fries 2019
In winkelmand
De Vrije Fries, deel 99 – 2019
19,50
Anne Wadman
In winkelmand
Anne Wadman 1919-1997 ‘It tipelsinnich bousel, ik’
19,95
De Fryske Utopy
In winkelmand
De Fryske utopy
15,00
De Friese utopie
In winkelmand
De Friese utopie
15,00
Zalige eenvoud
In winkelmand
Zalige eenvoud
22,50
Frozen moonlight yn myn hannen
In winkelmand
Frozen moonlight yn myn hannen
24,95
Hier ligt de zee
In winkelmand
Hier ligt de zee
19,90
In winkelmand
Kultuerferlies: Fryslân fan 1989 oant 2018 – En oare essees
12,50
In winkelmand
Een psychoanalytische studie van poëzie
39,50
In winkelmand
It deistich bestean by âlds – Obe Postma
39,50
In winkelmand
Wittenskip en Beweging Skôgings oer libben en wurk fan Tony Feitsma
25,00
In winkelmand
De wrâld fan Brolsma
17,50
In winkelmand
De kul oer it skouder
17,90
Boeken oer de Fryske taal, minderheidstalen, taalgidsen, wurdboeken, neislachwurken