Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Fryske Akademy

De Afûk is uitgever van diverse wetenschappelijke publicaties van de Fryske Akademy. In de Afûk-webshop vind je woordenboeken in het Fries en de Friese streektalen, maar ook uitgaven over de Friese grammatica en andere educatieve uitgaven.

Toon 1–18 van de 35 resultaten

De Afûk is útjouwer fan ferskate wittenskiplik publikaasjes fan de Fryske Akademy. Yn de Afûk-webshop fynst in grut ferskaat oan wurdboeken yn it Fryske en de Fryske streektalen, mar ek útjeften oer Fryske grammatika en oar edukative útjeften.