Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Over ons

De missie van de Afûk: Fries dichtbij

De Afûk wil de Friese taal dichtbij de mensen brengen. In de afgelopen jaren is duidelijk naar voren gekomen hoeveel levenskracht die missie heeft. De nieuwste communicatiemiddelen maken het mogelijk om op elk moment van de dag met iedereen contact te hebben. Dat geeft veel nieuwe kansen, maar tegelijkertijd moeten aanbieders van de Friese taal ook concurreren met talloze andere aanbieders die allemaal uniek willen zijn. De vraag is dus: hoe kunnen wij onderscheiden?

Dat kan met onze taal. Taal is het meest wezenlijke kenmerk van de mens. Met de taal kan een mens zijn gedachten en gevoelens onder woorden brengen, kan hij met anderen in contact komen, kan hij zich uiten in expressievormen zoals zingen, toneelspelen en schrijven. Door de taal is de mens een sociaal wezen en een cultuurdrager. Beide aspecten zijn natuurlijk ook belangrijk als het om de Friese taal gaat: taal als communicatiemiddel en als middel voor cultuuroverdracht.

Taal dichtbij de mensen brengen betekent dan ook dat wij alle aspecten van de taal moeten gebruiken. Bij het leren van de taal gaat het niet alleen maar om de vaardigheden verstaan, lezen, praten en schrijven, maar ook om het beleven van de taal in muziek, toneel, verhalen en poëzie. En om het perspectief nog wat breder te trekken: de verbinding van de taal in de sociale context, het landschap en de geschiedenis, als belangrijke aspecten van de Friese identiteit.

Dat willen wij laten zien in onze producten en activiteiten.

De Afûk is een ANBI
De Afûk heeft een ANBI-status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor algemene informatie daarover verwijzen wij u graag naar www.belastingdienst.nl.