Kategoryen

No products in the cart.

Fryske produkten

Sykest in typysk Frysk kadootsje? Of wolst in leuk Frysk kaartsje stjoere? In bertekaartsje of jierdeikaartsje yn dyn memmetaal is wol sa persoanlik. By de Afûk fynst Frysk tekstyl, Fryske snypsnaren, Fryske sûvenirs, posters, kaarten en tekstbuorden. Oftewol, de moaiste Fryske produkten.

Toan 1–18 fan 'e 355 resultaten

fryske sinteklaas kaart
Yn winkelwein
Kaart: Wa’t leaf is krijt letters (Sinteklaas)
Nij
1,00
Noflik fanalles
Yn winkelwein
Krystkaart: Noflik fanalles en in lokkich altyd
Nij
1,00
pippi langkous in het fries
Yn winkelwein
Kaart: Ik ha it noch noait dien (Pippi Langkous)
Nij
1,00
Yn winkelwein
Kaart: Dach mynhear
1,00
Yn winkelwein
Kaart: Dach mefrou
1,00
fries sinterklaasliedje
Yn winkelwein
Kaart: Súntsjes gean de hynstefuotsjes (Sinteklaas)
1,00
fryske sinteklaaskaart pyt
Yn winkelwein
Kaart: Pyt soe te fytsen (Sinteklaas)
1,00
omdatst sa leaf west hast
Yn winkelwein
Kaart: Omdatst sa leaf west hast (Sinteklaas)
1,00
In noflik fanalles
Yn winkelwein
Krystkaart / Nijjierskaart: In noflik fanalles en in lokkich altyd (knyntsje)
1,00
Lokkich nijjier!
Yn winkelwein
Krystkaart / Nijjierskaart: Lokkich nijjier!
1,00
fonkelnij jier
Yn winkelwein
Krystkaart / Nijjierskaart: Op nei in prachtich en fonkelnij jier!
1,00
waarme feestdagen
Yn winkelwein
Krystkaart / Nijjierskaart: Waarme feestdagen (skiepke)
1,00
Krystkaart / Nijjierskaart Litte wy der in ...
Yn winkelwein
Krystkaart / Nijjierskaart: Litte wy der in geweldich…
1,00
Frysk poppemûtske
Yn winkelwein
Fries babymutsje
4,95
machtich krystfeest
Yn winkelwein
Krystkaart: Gesellich en machtich, bjusterbaarlik en prachtich krystfeest!
1,00
Noflike krystdagen
Yn winkelwein
Krystkaart: Noflike krystdagen!
1,00
krystkoekjes ite
Yn winkelwein
Krystkaart: Sille wy tegearre krystkoekjes ite?
1,00
waarm krystfeest
Yn winkelwein
Krystkaart: Ik winskje dy in waarm krystfeest ta
1,00

Fryske kaarten en posters
Wat is der no moaier as in kaartsje yn it Frysk stjoere? Folle persoanliker! Wy hawwe de moaiste bertekaartjes, jierdeikaartsjes en leafdeskaartsjes yn ’e webshop.

Sûvenirs
Typysk Fryske sûvenirs lykas in flage foar op ’e fyts en in bôletrompke. Mar ek in kaaihinger, in spjelde en magneten. Alles yn it tema Frysk fansels!

Fryske stikkers
Hasto de populêre FRL stikker foar op ’e auto al? Of in stikker mei de Fryske flagge? Stikkers mei pompebledsjes binne der genôch yn de webshop fan de Afûk.