Categorieën

No products in the cart.

Fryske produkten

Sykest in typysk Frysk kadootsje? Of wolst in leuk Frysk kaartsje stjoere? In bertekaartsje of jierdeikaartsje yn dyn memmetaal is wol sa persoanlik. By de Afûk fynst Frysk tekstyl, Fryske snypsnaren, Fryske sûvenirs, posters, kaarten en tekstbuorden. Oftewol, de moaiste Fryske produkten.

Toan 1–18 fan 'e 328 resultaten

Friese kaart over het voorjaar
Yn winkelwein
Kaart: Kom, litte wy de blomkes bûten sette!
Nieuw
1,00
friese kaart voorjaar
Yn winkelwein
Kaart: Hoi maitiid!
Nieuw
1,00
kaart foar mem
Yn winkelwein
Kaart: Hoi Mem!
Nieuw
1,00
babykamerposter in het Fries
Yn winkelwein
Poster A4 Frysk Fries – Ik hâld dy in bytsje langer fêst
Nieuw
2,50
fries gedicht op poster
Yn winkelwein
Poster A4 Frysk Fries – Ik langje en ik leavje
Nieuw
2,50
friese kaart voorjaar
Yn winkelwein
Poster A4 Frysk Fries – Litte wy de blomkes bûten sette!
Nieuw
2,50
Mapke Fryslânkaarten
Read more
Fryslân – 10 kaarten met enveloppen
Nieuw
5,95
sjerpkoeken yn blik
Yn winkelwein
Sjerpkoeken yn blik
5,95
sleutelhanger beppe
Yn winkelwein
Kaaihinger Beppe (Fryske flagge)
2,95
sleutelhanger pake
Yn winkelwein
Kaaihinger Pake (Fryske flagge)
2,95
Pipermunt yn blikje
Yn winkelwein
Wilhelmina-pipermunt yn doaske
3,95
Selektearje opsjes
Fryslân magneetdop
2,95
Yn winkelwein
Magneet: Alle freonen binne hjir wolkom
3,50
alvestedentocht
Yn winkelwein
Magneet kalinder Alvestêdentocht
9,95
fryslan-magneet
Yn winkelwein
Magneet: Fryslân (plaknammeboerd) Blau/wyt
3,50
Fryske wimpels
Yn winkelwein
Stikker – Fryske flage (wimpels)
3,25
mem
Yn winkelwein
Kaart: Mem – Lyts wurd fan ienfâld
1,00
memmedei
Yn winkelwein
Kaart mei gedicht foar memmedei
1,00

Fryske kaarten en posters
Wat is der no moaier as in kaartsje yn it Frysk stjoere? Folle persoanliker! Wy hawwe de moaiste bertekaartjes, jierdeikaartsjes en leafdeskaartsjes yn ’e webshop.

Sûvenirs
Typysk Fryske sûvenirs lykas in flage foar op ’e fyts en in bôletrompke. Mar ek in kaaihinger, in spjelde en magneten. Alles yn it tema Frysk fansels!

Fryske stikkers
Hasto de populêre FRL stikker foar op ’e auto al? Of in stikker mei de Fryske flagge? Stikkers mei pompebledsjes binne der genôch yn de webshop fan de Afûk.