Kategoryen

No products in the cart.

Fryske boeken

De Afûk hat alle Fryske boeken, alle boeken oer Fryslân en alle boeken oer de Fryske taal yn de winkel yn Ljouwert én hjir yn de websjop. Van Fryske berneboeken en Fryske jeugdboeken ta Fryske romans en literatuer.

 

 

 

Toan 1–18 fan 'e 1432 resultaten

Ensafh Nr 3 - 2021
Yn winkelwein
Ensafh. Frysk literêr tydskrift Nr. 3 – 2021
Nij
7,25
Wadden kalender 2022B
Yn winkelwein
Wadden – kalender, calendar, calendrier 2022
Nij
9,99
Spreukekalinder 2022
Yn winkelwein
Fryske Spreukekalinder 2022
Nij
14,95
By beppe útfanhûs
Yn winkelwein
By beppe útfanhûs (ferskynt 26 juny 2021)
Nij
14,95
Yn winkelwein
heit en mem magazine /tydskrift nr. 1 – 2021
Nij
0,00
De Friezen Tuuk
Yn winkelwein
De Friezen – Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen
Nij
20,00
Wurden dy't gjin haven ha
Yn winkelwein
Wurden dy’t gjin haven ha
Nij
10,00
Oar hûs Et andet hus
Yn winkelwein
Oar hûs – Et andet hus
Nij
21,50
Wimpel Marrekrite
Yn winkelwein
Wimpel Marrekrite 2021
Nij
15,00
Griend
Yn winkelwein
Griend, een bewogen eiland
Nij
24,50
Kaarten Marten Groenhof
Yn winkelwein
Kaarten Marten Groenhof – 8 stuks
Nij
8,95
Op stand in Leeuwarden
Yn winkelwein
Op stand in Leeuwarden – 179 jaar Harlingerstraatweg
Nij
30,00
't Gehaim fan 't Ameland
Yn winkelwein
‘t Gehaim fan ‘t Ameland en ândere ferhalen
Nij
7,50
De hooivogel
Yn winkelwein
De hooivogel – Waarom de grutto uit Nederland vertrekt
Nij
22,50
Wat oerblûwt
Yn winkelwein
Wat oerblûwt – Ferhaal
Nij
15,00
De Nije nr. 2 2021
Yn winkelwein
De Nije – tydskrift Jiergong 3, nûmer 2 – 2021
Nij
4,95
Warkeweet
Yn winkelwein
Warkeweet! wie ús kreet
Nij
20,00
Timen op 'e tegels
Yn winkelwein
Timen op ’e tegels
Nij
14,99

Fryske berneboeken

Fryske berneboeken binne populêr. In protte bern binne grut wurden mei de Fryske berneboeken fan Jentsje of Tomke. In protte titels gean al jierren mei. Tink dêrby oan ‘Tûzen wurden‘ of ‘Fan de mol dy’t witte wol wa’t him op’e kop skiten hat.’ Mar ek boekjes mei Fryske bernegedichtsjes dogge it altyd goed.

De nijste Fryske boeken

Alle Fryske boeken dy’t ferskine, kinst fine by de Afûk. Tink dêrby oan Fryske boeken oer keunst en kultuer, natoer en toerisme, Fryske boeken oer skiednis, Fryske stripboeken en sels Fryske e-books en lústerboeken.

Boeken om Frysk te learen

Wolsto graach Frysk leare? Fansels ha wy in Frysk wurdboek te keap. Mar ek boekjes as ‘Leer je hond Fries‘ of ‘Fries voor dummies‘ binne hiel geskikt. En hast de ‘Taalgids Fries‘ al besjoen? En dan kinst fansels ek altyd noch in kursus folgje. Sjoch dêrfoar op kursus.afuk.frl.