Kategoryen

No products in the cart.

Fryske boeken

De Afûk hat alle Fryske boeken, alle boeken oer Fryslân en alle boeken oer de Fryske taal yn de winkel yn Ljouwert én hjir yn de websjop. Van Fryske berneboeken en Fryske jeugdboeken ta Fryske romans en literatuer.

 

 

 

Toan 55–72 fan 'e 1484 resultaten

Jeltsje fan Ieme tou
Yn winkelwein
Jeltsje fan Ieme tou
18,50
Nee heb je
Yn winkelwein
Nee heb je, ja kun je krijgen – Het verhaal van de Lytse Yerke
14,99
Wêr is Keimpe
Yn winkelwein
Wêr is Keimpe?
14,95
Underweis
Yn winkelwein
Underweis
16,00
Et liek in de Lende
Yn winkelwein
Et liek in de Lende – literaire thriller (Stellingwerfs)
15,95
Wie zegt wat waar
Yn winkelwein
Wie zegt wat waar – Regionale taal in Nederland en Vlaanderen
19,95
Sheherazade van't neevlig noorden
Yn winkelwein
Sheherazade van ‘t neevlig Noorden – Nine van der Schaaf (1882-1973)
35,00
Tije
Yn winkelwein
Tije
14,95
Fan de lytse mol Printeboek
Yn winkelwein
Fan de lytse mol, dy’t witte wol wa’t him op ‘e kop skiten hat – printeboek
14,25
Gerrit van der Wielen
Yn winkelwein
Gerrit van der Wielen (1767-1858) – Stadsarchitect van Leeuwarden
29,00
Prinsentuin Leeuwarden
Yn winkelwein
Prinsentuin Leeuwarden – van stadhouderlijke lusthof naar stadswandelpark
17,90
vogels van de Wadden
Yn winkelwein
Vogels van de Wadden – 25 verhalen
29,95
doggerland
Yn winkelwein
Doggerland – Verdwenen wereld in de Noordzee
19,95
Jan Mankes De dieren
Yn winkelwein
Jan Mankes – de dieren en de ziel der dingen
22,50
Katla
Yn winkelwein
Katla, de reis naar Dorestad
20,00
Tuinarchitect LP Roodbaard
Yn winkelwein
Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en de landschapsstijl
49,90
Geleefd geloof
Yn winkelwein
Geleefd geloof
29,99
Noas tsjin 't glês
Yn winkelwein
Noas tsjin ‘t glês – gedichten
17,50

Fryske berneboeken

Fryske berneboeken binne populêr. In protte bern binne grut wurden mei de Fryske berneboeken fan Jentsje of Tomke. In protte titels gean al jierren mei. Tink dêrby oan ‘Tûzen wurden‘ of ‘Fan de mol dy’t witte wol wa’t him op’e kop skiten hat.’ Mar ek boekjes mei Fryske bernegedichtsjes dogge it altyd goed.

De nijste Fryske boeken

Alle Fryske boeken dy’t ferskine, kinst fine by de Afûk. Tink dêrby oan Fryske boeken oer keunst en kultuer, natoer en toerisme, Fryske boeken oer skiednis, Fryske stripboeken en sels Fryske e-books en lústerboeken.

Boeken om Frysk te learen

Wolsto graach Frysk leare? Fansels ha wy in Frysk wurdboek te keap. Mar ek boekjes as ‘Leer je hond Fries‘ of ‘Fries voor dummies‘ binne hiel geskikt. En hast de ‘Taalgids Fries‘ al besjoen? En dan kinst fansels ek altyd noch in kursus folgje. Sjoch dêrfoar op kursus.afuk.frl.