Kategoryen

No products in the cart.

Afûk boeketip 10

Witst even net watst lêze silst? Sikest in kadootsje en hast ynspiraasje nedich? Of wolst witte wat der krekt ferskynd is? De ‘Afûk boeketip 10′ wurdt alle moannen op ‘e nij gearsteld út bysûndere boeken foar jong en âld.

Alle 10 resultaten

Mol yn 'e snie
Yn winkelwein
Mol yn ‘e snie
Nij
13,95
It ferbeane boek
Yn winkelwein
It ferbeane boek
Nij
14,90
De Beam
Yn winkelwein
De Beam
14,50
Liwwadder bieroproer
Yn winkelwein
Liwwadder Bieroproer – strip in ut Liwwadders
9,95
Knypoog naar 't ferleden
Yn winkelwein
Knypoog naar ‘t ferleden
17,50
Fersen foar Fokje
Yn winkelwein
Fersen foar Fokje
12,50
Yn winkelwein
Tomke op it iis
6,50
Door de tralies schijnt de zon
Yn winkelwein
Door de tralies schijnt de zon – biografie van Willem Santema 1902-1944
18,90
Blaumelly
Yn winkelwein
Blaumelly – gedichten
15,00
It sit sa
Yn winkelwein
It sit sa – ferhalen
14,90

Tips fan de Afûk
De Afûk ferkeapet de moaiste Fryske boeken foar jong en âld. Yn dizze list fynst alle moannen wer in sammeling fan de moaiste, populêrste en bêst ferkochte Fryske boeken. Alle moannen is der wer in nije list mei nije tips.

Foar bern en folwoeksenen
Yn de list binne sawol berneboeken as boeken foar folwoeksenen te finen, tink dêrby oan proaza, poëzy, fiksje en non-fiksje. De list wurdt alle moannen gearstald op basis fan boeken dy’t nij ferskynd binne, boeken dy’t in soad ferkocht wurde of boeken dy’t krekt yn dy moanne poer geskikt binne om te lêzen. Oftewol: de tips fan de Afûk!