Kategoryen

No products in the cart.

Afûk boeketip 10

Witst even net watst lêze silst? Sikest in kadootsje en hast ynspiraasje nedich? Of wolst witte wat der krekt ferskynd is? De ‘Afûk boeketip 10′ wurdt alle moannen op ‘e nij gearsteld út bysûndere boeken foar jong en âld.

De hiele moanne juny krijst yn it ramt fan de Nasjonale Boekewike by besteging fan € 15,00 of mear, it Boekenweekgeschenk der fergees op ta.

Alle 10 resultaten

Sipke op it keatsfjild
Yn winkelwein
Sipke op het kaatsveld – Sipke op it keatsfjild
Nij
8,99
testamint fan de siel
Yn winkelwein
Testamint fan de siel
Nij
29,90
Jentsje Popma
Yn winkelwein
Jentsje Popma, kunstenaar met een missie
Nij
24,90
It bêste fan Nyk de Vries
Yn winkelwein
It bêste fan Nyk de Vries
Nij
7,50
Een dier is ook
Yn winkelwein
Een dier is ook maar een mens
25,00
Beammen natoergids
Yn winkelwein
Beammen – Fryske natoergids
12,50
Tomke syn jierdei
Yn winkelwein
Tomke syn jierdei
6,50
Sporen van het slavernijverleden
Yn winkelwein
Sporen van het slavernijverleden in Fryslân
17,50
Yn winkelwein
111 plekken in friesland die je gezien moet hebben
16,95
Hanneke-maaiers en Kiepkerels
Yn winkelwein
Hanneke-maaiers en Kiepkerels
15,00

Tips fan de Afûk
De Afûk ferkeapet de moaiste Fryske boeken foar jong en âld. Yn dizze list fynst alle moannen wer in sammeling fan de moaiste, populêrste en bêst ferkochte Fryske boeken. Alle moannen is der wer in nije list mei nije tips.

Foar bern en folwoeksenen
Yn de list binne sawol berneboeken as boeken foar folwoeksenen te finen, tink dêrby oan proaza, poëzy, fiksje en non-fiksje. De list wurdt alle moannen gearstald op basis fan boeken dy’t nij ferskynd binne, boeken dy’t in soad ferkocht wurde of boeken dy’t krekt yn dy moanne poer geskikt binne om te lêzen. Oftewol: de tips fan de Afûk!