Kategoryen

No products in the cart.

Afûk boeketip 10

Witst even net watst lêze silst? Sikest in kadootsje en hast ynspiraasje nedich? Of wolst witte wat der krekt ferskynd is? De ‘Afûk boeketip 10′ wurdt alle moannen op ‘e nij gearsteld út bysûndere boeken foar jong en âld.

 

Alle 10 resultaten

Fertile soil
Yn winkelwein
Fertile Soil – Nature-Inspiration-Art – Frysk/Nederlands
Nij
23,50
Stabij
Yn winkelwein
Stabij
Nij
14,90
Lyts Frysk puzelboek
Yn winkelwein
Lyts Frysk puzelboek
Nij
5,95
De Goargels
Yn winkelwein
De Goargels yn it Frysk
Nij
16,99
Au musée
Yn winkelwein
Au Musée – poëzykassette
Nij
22,50
Kneppelfreed
Yn winkelwein
Kneppelfreed 2021 – Ferline en takomst fan de Fryske taal
Nij
22,50
Frysk bakboek
Yn winkelwein
Frysk bakboek
22,50
A is in aapke
Yn winkelwein
A is fan aapke / A is een aapje: Biste-alfabet
14,95
Pippi Langkous Fryske edysje
Yn winkelwein
Pippi Langkous – Fryske edysje
22,50
Silke & Miss Dee
Yn winkelwein
Silke & Miss Dee
14,95

Tips fan de Afûk
De Afûk ferkeapet de moaiste Fryske boeken foar jong en âld. Yn dizze list fynst alle moannen wer in sammeling fan de moaiste, populêrste en bêst ferkochte Fryske boeken. Alle moannen is der wer in nije list mei nije tips.

Foar bern en folwoeksenen
Yn de list binne sawol berneboeken as boeken foar folwoeksenen te finen, tink dêrby oan proaza, poëzy, fiksje en non-fiksje. De list wurdt alle moannen gearstald op basis fan boeken dy’t nij ferskynd binne, boeken dy’t in soad ferkocht wurde of boeken dy’t krekt yn dy moanne poer geskikt binne om te lêzen. Oftewol: de tips fan de Afûk!