Kategoryen

No products in the cart.

Fryske produkten

Sykest in typysk Frysk kadootsje? Of wolst in leuk Frysk kaartsje stjoere? In bertekaartsje of jierdeikaartsje yn dyn memmetaal is wol sa persoanlik. By de Afûk fynst Frysk tekstyl, Fryske snypsnaren, Fryske sûvenirs, posters, kaarten en tekstbuorden. Oftewol, de moaiste Fryske produkten.

Toan 37–54 fan 'e 363 resultaten

Fryske spreukekalinder 2021
Yn winkelwein
Fryske Spreukekalinder 2021
14,95
Friese Regenboogvlag
Yn winkelwein
Friese Regenboogvlag
19,95
Mûlekap Fryske flagge
Yn winkelwein
Mondkapje Friese vlag
4,95
Yn winkelwein
Praat mar Frysk mondkapje
2,50
geweldich goed dien
Yn winkelwein
Kaart: geweldich goed dien!
1,00
ynset, talint en motivaasje
Yn winkelwein
Kaart: ynset, talint en motivaasje
1,00
slagge
Yn winkelwein
Kaart: slagge!
1,00
tankjewol master gedicht
Yn winkelwein
Kaart: Tankjewol master foar dat iene ferske… (gedicht)
1,00
tankjewol master
Yn winkelwein
Kaart: Tankjewol master foar in machtich prachtich skoaljier!
1,00
tankjewol juf foar dat iene ferske
Yn winkelwein
Kaart: Tankjewol juf foar dat iene ferske… (gedicht)
1,00
Tankjewol foar alles leave juf
Yn winkelwein
Kaart: Tankjewol foar alles leave juf!
1,00
Fryslânmokje
Yn winkelwein
Fryslân Mokje
4,25
Yn winkelwein
Planblok: In dei om nea(t) te ferjitten
Oanbieding
4,50 2,50
Wat binne wy moai thús net?
Yn winkelwein
Kaart: Wat binne wy moai thús net?
1,00
Mok Heit
Yn winkelwein
Mok Heit
6,95
Mok Mem
Yn winkelwein
Mok Mem
6,95
kaart hoi beppe
Yn winkelwein
Kaart: Hoi beppe!
1,00
kaart hoi pake
Yn winkelwein
Kaart: Hoi pake!
1,00

Fryske kaarten en posters
Wat is der no moaier as in kaartsje yn it Frysk stjoere? Folle persoanliker! Wy hawwe de moaiste bertekaartjes, jierdeikaartsjes en leafdeskaartsjes yn ’e webshop.

Sûvenirs
Typysk Fryske sûvenirs lykas in flage foar op ’e fyts en in bôletrompke. Mar ek in kaaihinger, in spjelde en magneten. Alles yn it tema Frysk fansels!

Fryske stikkers
Hasto de populêre FRL stikker foar op ’e auto al? Of in stikker mei de Fryske flagge? Stikkers mei pompebledsjes binne der genôch yn de webshop fan de Afûk.