Kategoryen

No products in the cart.

Fryske produkten

Sykest in typysk Frysk kadootsje? Of wolst in leuk Frysk kaartsje stjoere? In bertekaartsje of jierdeikaartsje yn dyn memmetaal is wol sa persoanlik. By de Afûk fynst Frysk tekstyl, Fryske snypsnaren, Fryske sûvenirs, posters, kaarten en tekstbuorden. Oftewol, de moaiste Fryske produkten.

Toan 19–36 fan 'e 384 resultaten

hoera in famke
Yn winkelwein
Fryske berteflagge ‘Hoera, in famke’
14,95
Yn winkelwein
Fryske hertsjes
3,95
Yn winkelwein
Flagge: Jawis! #Slagge
14,95
frisismen zomer simmer
Yn winkelwein
Frisismenkaart: zomer / simmer
1,00
Pet Blauw vintage
Yn winkelwein
Pet Fryslân – Blauw Vintage
15,95
Pet Kaky
Yn winkelwein
Pet FRL Fryslân – Kaki
14,50
Spreukekalinder 2022
Yn winkelwein
Fryske Spreukekalinder 2022
14,95
earrebarre
Yn winkelwein
Kaart: is de earrebarre ûnderweis?
1,00
hoera in jonkje
Yn winkelwein
Fryske berteflagge ‘Hoera, in jonkje’
14,95
slagge
Yn winkelwein
Kaart: slagge!
1,00
heitismynheld
Read more
Kaart: Heit is myn held!
1,00
escher
Yn winkelwein
Notitieblokje Butterflies, M.C. Escher
3,99
jan mankes
Yn winkelwein
Notitieblokje Bomenrij van Jan Mankes
3,99
hoi heit
Yn winkelwein
Kaart: Hoi Heit!
1,00
de alderleukste heit
Yn winkelwein
Kaart: de alderleukste heit
1,00
frisismen rijbewijs
Yn winkelwein
Frisismenkaart: rijbewijs / rydbewiis
1,00
Yn winkelwein
Dokumintentaske / paspoarttaske Fryslân – swart
11,95
Bij
Yn winkelwein
Kaart: Bij
1,75

Fryske kaarten en posters
Wat is der no moaier as in kaartsje yn it Frysk stjoere? Folle persoanliker! Wy hawwe de moaiste bertekaartjes, jierdeikaartsjes en leafdeskaartsjes yn ’e webshop.

Sûvenirs
Typysk Fryske sûvenirs lykas in flage foar op ’e fyts en in bôletrompke. Mar ek in kaaihinger, in spjelde en magneten. Alles yn it tema Frysk fansels!

Fryske stikkers
Hasto de populêre FRL stikker foar op ’e auto al? Of in stikker mei de Fryske flagge? Stikkers mei pompebledsjes binne der genôch yn de webshop fan de Afûk.