Kategoryen

No products in the cart.

Genealogysk Jierboek 2015

29,50

Details

Genealogysk Jierboek 2015

 

Ynhâld/Inhoud:

 

Melle Koopmans                 In memoriam Jarich Rennema

en redaksje                          

Jan de Vries                         Nakomelingen van Reinerts Allerts, eigenerfde te Koudum

Han Nijdam                          Een opmerkelijk stuk Fries materieel erfgoed: de wapenlepel van Douwe Lieuwes Nijdam uit 1665 en het familiewapen Nijdam

Otto Schutte                         Kwartierstaat Sipkes (Ameland) – Gerkes (Terschelling) in parentelen

Jarich Renema                    Renema, Boazum Skearnegoutum

Pieter Nieuwland                Georg Ulbo van Burmania (1715-1777), geen parel aan de kroon van Menaldumadeel

Fryske Rie foar Heraldyk,  Wapenregistraasje


ISBN: 9789062739714

277 siden


 

ISBN : Kategory: , .