Kategoryen

No products in the cart.

De Vrije Fries, Deel 103 - 2023

Prof. dr. Ralf Futselaar e.a.

32,50

Details

Thema: Tweeduizend jaar Friezen en hun landschap

Het Jaarboek 2023 bevat:

Van armzalige modderterpen tot ‘leave Fryske grûn’

Cancelling Plinius?

To mannis liif and to landis legere

De graaf in het veen

‘Sodanige bedijckingen strecken tot profijte vant gemenebeste’

Landschappelijke transformaties van veenweide Fryslân ten noorden van Aldeboarn tussen 800 en 1950

Zoeken naar nederigheid

Van Waddenland tot Waddenzee, of: Hoe de dijk tot scheidslijn werd

Bijdragen:

De culturele betekenis van het tweesnijdende zwaard in middeleeuws Frisia

Besonjes fan ‘e Ljouwerter belestingpachter Outger Jans (1599-1677)

Hoe Fries waren de Friese Nassaus?

Van patiënten naar cliënten

Author : Prof. dr. Ralf Futselaar e.a. ISBN : 9789061710295 New label : 1 Pages : 232 Language : Nederlands Publisher : Koninklijk Fries Genootschap/Fryske Akademy Format : gebonden Kategory: , , .