Kategoryen

No products in the cart.

De Vrije Fries 2017

19,50

Details

De Vrije Fries 2017
Jaarboek Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur sinds 1839

Het oudste jaarboek van Fryslân (sinds 1839) is nu helemaal full colour. Het formaat is royaler, er zijn meer paginagrote illustraties opgenomen en ook het binnenwerk is opnieuw vormgegeven.

Inhoudsopgave De Vrije Fries, deel 97, 2017:

THEMA: VAN BUORSKIP TOT GLOBAL VILLAGE: SPORT EN IDENTITEIT

– Ludodiversiteit of identiteitsconstructie? Traditional sports and games in de cultuurgeschiedenis, Daniël Rewijk.
– Sport and cultural identity in Brittany. From pre-modern contests to post-modern contexts, Philip Dine.
– Paerk and varpa. Traditional sport and regional identity on Gotland, Leif Yttergren.
– Us Atsje! Atje Keulen Deelstra: schaatsster in Friesland, vrouw van de natie, Marieke Verweij.
– Beeldvorming van het kaatsen. Van ‘spel der pootelingen’ naar cultuursport, Pieter Breuker.

BIJDRAGEN
– Friese Lieve Vrouwen. De verering van Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden en Onze Lieve Vrouw van Zevenwouden in de vroege zestiende eeuw, Lianne van Beek.
– De geschilderde kamer in het Martenahuis te Franeker. Ontstaansgeschiedenis, oorspronkelijke gedaante en latere aanpassingen, Ige Verslype, Annemieke Heuft en Margriet van Eikema Hommes.
– De guillotine in Leeuwarden en Groningen in de Franse tijd, 1810-1813, Henk Boels.
– Friese slaveneigenaren in Suriname en Curaçao in beeld. Compensatiegelden vanwege de afschaffing van de slavernij als lens op Friese betrokkenheid bij slavernij, Margriet Fokken.

ESSAY
– Gjin miensker sûnder mienskip, Eddy Wymenga.

KRONIEK
– Archeologische Kroniek van Fryslân over 2016, Nelleke IJssennagger.

Jaarverslag Koninklijk Fries Genootschap over 2016.

Nederlands, Engels en Fries, gebonden, 184 pagina’s

ISBN : Kategory: , , .