Kategoryen

No products in the cart.

Nei de top - Seis ferhalen oer ferneamde Friezen

8,95

DetailsNei de top – Seis ferhalen oer ferneamde Friezen

Yn Nei de top fertelle seis skriuwers ferhalen oer seis ferneamde Friezen: Abe Lenstra, Maurits Escher, MAta-Hari, Grutte Pier, Eise Eisinga en Doutzen Kroes. Se binne yn opdracht skreaun foar it LêsNo-projekt, in lêsbefoarderingsprojekt foar de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis.

De ferhalen slúte oan by de game US: Lân fan Taal, ûntwikkele troch Grendel Games, yn gearwurking mei de Afûk en de Fryske Akademy. US: Lân fan Taal is in game oer de stêd Ljouwert, dy’tst op dyn smartphone spylje kinst. Slagget it dy om de kontrôle oer Ljouwert te krijen en dêrmei it geheim te ûntraffeljen?


Utjouwerij Elikser

ISBN: 9789463650571

Jelle Bangma, Paul van Dijk, Lida Dykstra, Elske Kampen, Douwe Kootstra, Janny van der Molen

64 siden, paperback