Kategoryen

No products in the cart.

SkiednisBoeken oer de Fryske skiednis, oer terpen, kleasters, wichtige persoanen út de Fryske skiednis, fotoboeken, histoaryske atlassen, stripboeken en noch folle mear….

Toan 91–108 fan 'e 304 resultaten

Yn winkelwein
Historical Atlas of Leeuwarden
24,50
Yn winkelwein
De Vrije Fries 2017
19,50
Yn winkelwein
Tseardsje Tsjantel
10,00
Yn winkelwein
De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560
35,00
Yn winkelwein
Statig Beetsterzwaag. Parklandschap rond een Fries dorp
24,95
Yn winkelwein
Mijn Mata Hari : Hanneke Boonstra
22,50
Yn winkelwein
Geen honinck soet sonder bitter gal – Brieven van Agatha, jonkvrouwe Van Groot Terhorne te Beetgum
17,50
Yn winkelwein
Abe en het ijs – De schaatscarrière van Abe Lenstra
18,50
Yn winkelwein
De jonge Piter Jelles
15,00
Yn winkelwein
Brekizers fan de foarútgong
19,50
Yn winkelwein
Anne Tsjerkstra, in libben tusken de swurden
15,00
Yn winkelwein
Onder Heeren – 250 jaar groote sociëteit in Leeuwarden
15,00
Yn winkelwein
Dit is uw land – Het einde van een boerenparadijs
21,50
Yn winkelwein
Alles is gedaan om het recht te vinden
35,00
Het landschap van de Friese klei
Yn winkelwein
Het landschap van de Friese klei 800-1800
39,50
Yn winkelwein
Gestrand, gered, geborgen
14,95
Yn winkelwein
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Yndië
24,95
Yn winkelwein
Heer- en broodjagers
27,50