Kategoryen

No products in the cart.

Yn it skaad fan de wolf

Lois McMaster Bujold

26,50

Details

Ingrey sjocht himsels as in sljochtwei kriichsman, sij it ien mei in boppenatuerlik erfskip, en as in trou tsjinner fan ’e segelmaster, hear Hetwar, dy’t it Wold regearret no’t de hjelkening op stjerren leit. Mar as der op in jachtslot yn in úthoeke fan it lân in prins fermoarde wurdt, en Hetwar oan him de opdracht tafertrout om it lyk en de moardneresse nei de haadstêd te bringen, ûntdekt Ingrey dat der frjemde en ôfgryslike dingen geande binne, dêr’t hysels oan kop en earen ta yn behelle rekket.

In moard dy’t selsferdigening blykt te wêzen, in moardneresse dy’t op mear as ien mêd Ingrey syn oandacht opeasket, in moardsuchtige betsjoening dy’t him oplein wêze moat troch immen út syn kunde … De wei werom nei de haadstêd is fol gefaren.

En sels as er dêr wer oankomt, is er noch net feilich, want in dûnkere, skriklike fijân kriget him yn ’e macht. Mar it docht bliken dat dat net de iennichste is dy’t Ingrey besiket te manipulearjen. En dan wurdt njonkelytsen oan Ingrey iepenbiere hokker lotsbestimming oft oan him taparte is troch de goaden, de ferflokten en de deaden.

Author : Lois McMaster Bujold ISBN : 9789089546289 Pages : 487 Language : Frysk Publisher : Elikser Format : paperback Category: , , .