Kategoryen

No products in the cart.

Vita Brevis

Pier Boorsma

7,50

Details

dreamers wiene wy
gearhokjend
yn it hûs fan de nacht
liezen wy de manifesten
eangst beklaaide de muorren
nestele him flústerjend
yn gebearten en efter wurden

De bondel Vita Brevis is útjûn ta gelegenheid fan de fiifensantichste jierdei fan de auteur Pier Boorsma. De tsien gedichten binne keazen troch de dichter sels.

 

ISBN : 9789074516303 Author : Pier Boorsma Kategory: , , .