Kategoryen

No products in the cart.

Tongfal

Edwin de Groot

15,00

Details

Op hoefolle wizen kin in minske syn ein fine? In sitaat van Bertold Brecht hat de dichter der ta brocht om dat te ûndersykjen. Fan Galileo Galilei’s skeel mei Rome fia Domela Nieuwenhuis, WO I en II nei it jiskefabryk yn Harns. Ek yn de skiften oer de leafde en it lân sjocht De Groot fierder as syn eigen sfear en komt er ta observaasjes dy’t by it lêzen grif werkenber binne. Tige persoanlik is it skift “Net foar te dragen fersen” oer it ferstjerren fan de heit. In persoanlik monumintsje mei prachtige foto’s fan Tjibbe de Jong