Kategoryen

No products in the cart.

Op redens oer - Lústerboek

Hylke Speerstra

20,00

Details

Lústerboek

De grutte Fryske iiskampioenen fan de koartebaan wiene ferneamd. It wiene manlju en froulju dy’t yn it begjin fan de 20ste ieu soms in hiele buorkerij mei lân en fee byelkoar rieden. Harren ferhalen binne optekene troch rasferteller Hylke Speerstra, dy’t yn dizze bondel sa’n sfear opropt dat men it iis knappen heart en de froast yn ‘e noastergatten fielt.

Foarlêzen troch de skriuwer

8 cd’s

Author : Hylke Speerstra ISBN : 9789460380242 Language : Frysk Publisher : Audiofrysk Kategory: , , , .