Kategoryen

No products in the cart.

Kevers - Fryske natoergids

Sake P. Roodbergen

12,50

Details

Watfoar kever is dat en hoe hjit dy dan op syn Frysk?  En hoefolle soarten ingeltsjes/krûpelhintsjes binne der?  Yn alle gefallen is der in twastippich, in tsienstippich, in sânstippich en in alvestippich ingeltsje…

Dizze Fryske natoergids Kevers
• biedt de mooglikheid om yn de kunde te kommen mei de gauris ûnbekende, mar fassinearjende wrâld fan de kevers
• makket de rike wrâld fan de tûzenen soarten kevers oersichtliker
• giet yn it Foaropwurd en Ynlieding yn op de wichtichste saken oer kevers en ‘keverkunde’, mei in aksint op de Fryske sitewaasje
• jout in beskriuwing fan de wichtichste soarten fan de Nederlânske kevers, mei it swiertepunt op Fryslân
• toant in foto fan it imago fan elke soart
• beskriuwt de wichtichste skaaimerken, it gedrach, de biotoop en de ferskyntiid fan in soart
• neamt yn de Yndeks alle nammen: de Fryske, de Hollânske en de wittenskiplike
• neamt yn de Literatuerlist alle wichtige boeken oer de kevers

Author : Sake P. Roodbergen ISBN : 9789492052568 Language : Frysk Publisher : Wijdemeer Format : paperback Kategory: , , .