Kategoryen

No products in the cart.

Joazefine fiert fakânsje

Alexander Steffensmeier

16,95

Details

De postboade is mei fakânsje en stjoert syn freonen in kaartsje. ‘Fakânsjefiere, dat wol ik ek’, tinkt Joazefine, dus se pakt har tas yn en draaft nei de bushalte. As der nei in pear oeren noch hieltyd gjin bus foarbykommen is, rint se teloarsteld werom rjochting de buorkerij. Mar ûnderweis ûntdekt se flak by hûs in prachtich fakânsjeplakje. Dêr hat se in soad fakânsjewille, mar wat fine se dêr op ‘e buorkerij fan?

Mear aventoeren fan Joazefine: https://websjop.afuk.frl/frl/winkel/wer-sit-joazefine/ en https://websjop.afuk.frl/frl/winkel/joazefine-is-siik/

Author : Alexander Steffensmeier ISBN : 9789493159860 New label : 1 Pages : 28 Language : Frysk Publisher : Afûk Format : ynbûn Translator : Hermien van der Meer Kategory: , , , , .