Kategoryen

No products in the cart.

Het recht van een vrije Friese stad.

Vincent Robijn

19,00

Details

In 1455 werden in een ‘stadboek’ meer dan honderd keuren opgetekend die betrekking hebben op vrijwel alle facetten van de stedelijke samenleving: van voorschriften voor de verkiezing van schepenen tot maatregelen tegen het dobbelspel. Hiermee maakte Bolsward zich definitief los van het platteland en werd een autonome stad.

 

Vincent Robijn beschrijft het ontstaan en het karakter van het stadsrecht van Bolsward. Hij analyseert de invloed van het ontbreken van landsheerlijk gezag in middeleeuws Friesland op de juridische achtergrond en de inhoud van het stadsrecht en besteedt aandacht aan de betrokkenheid van de bekende pater Brugman bij de totstandkoming ervan. Ook laat hij zien wat de rechtsbepalingen vertellen over conflictbeheersing en omgangsvormen in laatmiddeleeuws Bolsward.

 

Rige: Middeleeuwse Studies en Bronnen diel: LXXXVII.
Bynwize: ynnaaid/bindwijze: ingenaaid

Akademy-nûmer: 981ISBN-nûmer: ISBN 90-6550-877-5. Nur: 680.Pagina’s: 264

ISBN : Author : Vincent Robijn Kategory: , , .