Kategoryen

No products in the cart.

Foar altyd yn ús hert

Dieuwke van der Meer-Posthumus

8,95

Details

Foar altyd yn ús hert
Gedichten en wurden fan treast

Soms is der safolle
wat wy fiele,
mar sa’n bytsje
wat wy sizze kinne.

In treastend kadootsje of in ynspirearjend boekje foar dysels.

Sammele troch Dieuwke van der Meer-Posthumus, achteryn is in list opnommen mei faak brûkte teksten foar kaarten en advertinsjes.

Sjoch hjir foar mear ynformaasje en in filmke oer dit boekje.


Evelien: “Ik bin der nea wis fan hoe’t ik teksten yn it geef Frysk op kaartsjes sette moat. Ik bin bliid dat ik no dit boekje by de hân ha.”

Anne Marije: “Ik krych it boekje fan myn freondin doe’t ús mem stoar. Wat in prachtich treastend geskink.”

 

Author : Dieuwke van der Meer-Posthumus ISBN : 9789492176202 Pages : 64 Language : Frysk Publisher : Afûk Format : ynbûn Category: , , , , .