Kategoryen

No products in the cart.

Sale!
Oanbieding

De Fryske skiednis yn 11 & 30 finsters, diel ien

9,95

Details

Op basis fan ‘e Kanon fan de Fryske Skiednis makket Omrop Fryslân skoaltelevyzje in searje televyzjeprogramma’s oer de iere skiednis fan ús provinsje. De earste tolve finsters fan ‘e Fryske skiednis binne no útbrocht op DVD.
Presintator Freark Smink liedt de sjogger troch de earste tolve finsters fan ‘e Fryske Kanon. Op dy wize ûntstiet in kronologysk byld fan it ûntstean fan ús provinsje, fan ‘e earste bewenners yn ‘e preehistoarje oant en mei de ein fan ‘e Midsiuwen. Terpen, Romeinen, keningen, kleasters, de Fryske frijheid en Grutte Pier komme fansels foarby, mar ek minder bekende en ferrassende ûnderwerpen.
Skiednis om nei te sjen, net allinne ynteressant foar skoalbern, mar foar elkenien fan tsien oant hûndert!

3 DVD’s, finster 1 o/m 12 Taal: Frysk (gjin ûndertiteling)

 

sjoch ek: www.11en30.nu