Kategoryen

No products in the cart.

Yn piama de dyk oer

Auck Peanstra

12,90

DetailsBy de toanbank stiet in hiel eigenaardich minske, in frou mei aparte klean oan, it liket wol in piama! Sanne besjocht har fan boppen oant ûnderen. En se hat de toffels derby oan. No ja! Dan doge je dochs net! Sanne sjocht nochris nei de piama. It is krekt as hat se dy piama earder sjoen! Hat mem net sa’nent? Nee, dy is wer oars, mar wa hat dan sa ‘n piama mei sokke blomkes? Dan sjit it har samar yn ‘t sin: beppe, ommers! Hasto ek sa’n beppe dy’t sâlt by dy yn ‘e tee docht of koekjes bakt fan sjippepoeier? Sanne hat al sa’n beppe en dêris se moai klear mei. Mar se lit har net yn ‘e steek, want ek al docht se soms noch sa frjemd, it bliuwt dochs altyd je beppe! Mei tekeningen fan Karin Poiesz

Relatearre produkten

JanMurk de Vries
Yn winkelwein
Nij
17,50
IJsmeester
Yn winkelwein
Nij
20,00
In de melk brokkelen
Yn winkelwein
Nij
24,90
Ik fyn dy sa leaf
Yn winkelwein
Nij
1,00