Tomkes foarlêsfeest

Peanstra, A. Pitstra, R.

12,95

Details

Tomkes foarlêsfeest

24 ferhalen op tema

In prachtich foarlêsboek mei aventoeren fan Tomke en syn freonen.
De ferhalen binne yndield op tema’s dy’t ticht by de belibbingswrâld fan bern steane.

Tekst: Auck Peanstra & Riemkje Pitstra
Yllustraasjes fan Luuk Klazenga

Frysk, ynbûn, 58 siden