Kategoryen

No products in the cart.

In oare wei mei oare eagen

Wilma Miedema

17,50

DetailsOp in dei, as Willemien op har wurk dwaande is mei in folder, giet it net sa’t se wol. Se makket in protte flaters mei typen en de tekstyndieling giet ek hielendal ferkeard. Letter hat se muoite mei it autoriden en thús rint se iderkear by de doar op. Har sicht wurdt hieltyd minder en se wurdt der bang fan.
De húsdokter stjoert har troch nei it sikenhûs en fia de eachdokter komt se by de neurolooch terjochte. En dan docht bliken, dat se twa harsenynfarkten hân hat. Binnen in tiidsbestek fan twa jier krijt se in oare diagnoaze: MS.
Willemien fertelt hoe’t har libben hjirtroch folslein feroare is. Doe pas is se begûn, har erfaringen fan eartiids te ferwurkjen.
Se nimt de lêzer mei troch har libben en fertelt û.o. oer har skieding en de swierrichheden by it grutbringen fan har bern. Mar ek oer har syktocht om sa sûn mooglik te bliuwen en oer de tiid dat sy folle bewuster begûn te libjen. It wie in drege wei, mar se hat der in hiel protte fan leard.

Troch har ferhaal te fertellen yn dit boek, hopet se oaren te stypjen dy’t ek mei soksoarte swierrichheden te krijen hawwe.

Auteur:: Wilma Miedema ISBN:: 9789463651905 Tal siden:: 174 Taal:: Frysk Utjouwer:: Elikser Utfiering:: paperback Kategory: , .

Relatearre produkten

In de melk brokkelen
Yn winkelwein
Nij
24,90
Ik fyn dy sa leaf
Yn winkelwein
Nij
1,00
Ik hâld fan dy
Yn winkelwein
Nij
1,00
Do litst myn hert laitsje.
Yn winkelwein
Nij
1,00