Kategoryen

No products in the cart.

Fryske posters en kaartenDe Afûk hat moaie Fryske kaarten mar ek Fryske posters op A4 formaat foar op bygelyks de bernekeamer, mei moaie bernegedichtsjes en sliepferskes. Bist op syk nei in Fryske kaart? In Fryske kaart mei ‘lokwinske’ of ‘Hoera, in famke of jonkje’ of ‘Dikke tút!? Wy ha de moaisten hjir yn ús webwinkel set.

Toan 1–18 fan 'e 92 resultaten

Ik fyn dy sa leaf
Yn winkelwein
Kaart: Ik fyn dy sa leaf!
Nij
1,00
Ik hâld fan dy
Yn winkelwein
Kaart: Ik hâld fan dy… (leafde)
Nij
1,00
Do litst myn hert laitsje.
Yn winkelwein
Kaart: Do litst myn hert laitsje (leafde)
Nij
1,00
Falentyn
Yn winkelwein
Kaart: Wie dyn hert in finzenis (Falentynskaart)
Nij
1,00
Fryske Falentyn
Yn winkelwein
Kaart: De leafde is ûneinich (Falentynskaart)
Nij
1,00
Poster - in mem foar altyd
Yn winkelwein
Poster A4 Frysk Fries – In mem foar altyd
2,50
lytse prinsesse
Yn winkelwein
Poster A4 Frysk Fries – Dream mar grut, lytse prinsesse
2,50
Set 'm op! Wy tinke oan dy!
Yn winkelwein
Kaart: Set ‘m op! Wy tinke oan dy!
1,00
Ik hoopje datst dy gau wer wat better fiele silst...
Yn winkelwein
Kaart: Ik hoopje datst dy gau wer wat better fiele silst…
1,00
yn ferwachting
Yn winkelwein
Kaart: Yn ferwachting!
1,00
In moaie jierdei tawinske!
Yn winkelwein
Kaart: In moaie jierdei tawinske!
1,00
Do hast dyn jierdei!
Yn winkelwein
Kaart: Do hast dyn jierdei!
1,00
Ik hâld dy in bytsje langer fêst
Yn winkelwein
Kaart: Ik hâld dy in bytsje langer fêst
1,00
tankewol leave oppas
Yn winkelwein
Kaart: Tankewol leave oppas
1,00
Tink werom oan juster
Yn winkelwein
Kaart: Tink werom oan juster…
1,00
soad gelok
Yn winkelwein
Kaart: soad gelok
1,00
krûpke?
Yn winkelwein
Kaart: Krûpke?
1,00
Dikke tút!
Yn winkelwein
Kaart: Dikke tút!
1,00