Kategoryen

No products in the cart.

Jungleboek (5 boekjes)

Praat mar Toaniel!

24,75

Net op foarried

DetailsRudyard Kipling (1865-1936) wie in skriuwer út Ingelân. Hy wie geboaren yn de Britse koloanje India. Hy wie in grutte fan fan de natuer en fan de bisten dêryn. Hy skreau der ferhalen oer. Dy stienen yn syn The Jungle Book (út 1894) en letter ek yn ‘The Second Jungle Book’ (1895). Yn in protte ferhalen út dy beide boeken is de belangrykste rol foar Mowgli, it wolvebern. Dy belibbet yn de jungle mei bisten as Akela en Raksha (beide wolven), mei Bagheera (de swarte panter) en Baloe (de bear) in protte aventoeren. Syn grutte fijân is ShereKhan, de tiger, dy’t it op syn libben fersjoen hat.

In rige fan 6 toaniellêsboekjes foar de groepen 7 en 8 fan it primêr ûnderwiis en de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. Dyn gefoelens en gedachten bringst yn dyn eigen taal it bêste ta útdrukking. By Praat mar Toaniel! geane learlingen op in fleurige en ynspirearjende wize mei Frysktalige toanielteksten oan de slach. It lêzen en spyljen fan teaterstikken yn it Frysk set oan om mear Frysk te lêzen, te praten en mooglik ek te skriuwen.

Kombinaasjetip: By twa fan de seis útjeften fan de ‘Praat mar Toaniel!-rige binne nijsgjirrige Projekten foar it primêr ûnderwiis ûntwikkele. Do fynst dy Projekten yn de Fryske metoade ‘Spoar 8’. Brûksto Spoar 8 al? Freegje dan no de boekjes fergees oan! Do kinst foar de learlingen fan groep 7 it boekje Oz en foar de learlingen fan groep 8 it boekje Jungleboek fergees oanfreegje

Author : Praat mar Toaniel! Kategory: .

Relatearre produkten

Koningspad xl
Yn winkelwein
Nij
19,50
Yn winkelwein
Nij
49,90
Titia Bergsma
Yn winkelwein
Nij
9,95
Wyt ljocht
Yn winkelwein
Nij
17,50