Kategoryen

No products in the cart.

heit en mem magazine /tydskrift nr. 1 - 2020

(heit en mem magazine /tydskrift nr. 1 2020)


0,00

DetailsHawwe jim de nije heit&mem al sjoen? Yn it blêd lêst dit kear û.o. oer ‘centering pregnancy’, bern dy’t flogge, oer húshaldingen mei mearlingen, oer poepproblemen by bern en fansels steane jim moaie foto’s der yn dy’t yn karantênetiid makke binne.

It blêd wurdt yn in oplaach fan 40.000 stiks troch hiel Fryslân rûnbrocht, by biblioteken, skoallen, sikenhúzen en bernedeiferbliuwen.

Wolsto tenei ek graach de heit&mem útdiele op dyn skoalle, evenemint of organisaasje? Stjoer dan in mailtsje nei ynfo@heitenmem.nl.
Mear ynformaasje en de ferspriedingslist fynst hjir.

Kinst ek in eksimplaar thús besoarge litte, it blêd is hjir online te bestellen en dan betellest allinne de ferstjoerskosten.
Do meist net mear dan 1 eksimplaar bestelle. Wolst graach mear ha om út te dielen? Nim dan efkes kontakt mei ús op.

De heit&mem is hjir online yn te sjen.

In protte lêswille tawinske!

Relatearre produkten

foarlesgids 2021
Yn winkelwein
Nij
0,00
It grutte famyljeboek
Yn winkelwein
13,95
hoera, jimme wurde heit en mem
Yn winkelwein
1,00
heity is hiel grappich
Yn winkelwein
1,00