Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Oersjoch regels

10,00

Details

De regels fan de stavering, tiidwurden en grammatika

Yn dit boek stiet in oersjoch fan de regels dt ‘t nedich binne om in goede tekst te skriuwen. Efterinoar wurde behannele:

-De stavering

-De tiidwurden

-De grammatika

-Taaleigen

-Ynterferinsjes

-Yndieling teksten