Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Tiidwurden

Jan Popkema

7,50

Details

It boekje ‘Tiidwurden’ jout in algemien oersjoch fan de betsjutting, it plak yn de sin en de foarm fan de tiidwurden yn it Frysk. It giet benammen om de sterke tiidwurden dy’t yn in alfabetyske en systematyske list opnommen binne. ‘Tiidwurden’ is ornearre foar alle Afûk-kursussen en fierder foar elkenien dy’t him mei de stúdzje fan it Frysk dwaande hâldt. Sechsde, revisearre printinge.

Author : Jan Popkema ISBN : 9789492176790 Pages : 84 Language : Frysk Publisher : Afûk Format : paperback Categorie: , , .