Categorieën

No products in the cart.

Lêspakket B Berneboeke-ambassadeur

150,00

Details

De Berneboeke-ambassadeur kiest ieder jaar tien Friese kinderboeken, voor alle leeftijden, die ze graag extra in het zonnetje wil zetten. Het zijn bijzondere boeken die een ruim idioom bieden, plezierig (voor)lezen of heel geschikt zijn voor allerhande creatieve of taalkundige verwerkingsopdrachten.

Ze zijn samen te bestellen in het Lêspakket B, met een speciale korting. Bij elke titel is een lesbrief gemaakt, die gratis te downloaden is: https://berneboekeambassadeur.frl/leskoffer/

Alleen te bestellen voor scholen.

Lêspakket B:

  1. Kening en Kening – Linda de Haan en Stern Nijland – Dizze titel is ferfongen troch ‘De Letterfretter’
  2. Omke Ule past op – Paul van Dijk – Dizze titel is ferfongen troch ‘Abe en de Aardichman’
  3. Super – Anny de Jong
  4. P is fan PIBA – Dorine van den Beukel – Dizze titel is útferkocht, wurdt no ‘Myn twadde Fryske fan Dale’ –
  5. Bartele Bûse – Berber van der Geest
  6. Gewoan gek op skiednis ‘ – Dizze titel is útferkocht, wurdt no ‘Wenje yn in skilderij’ –
  7. Jesse – Mindert Wijnstra – Dizze titel is útferkocht, wurdt no ‘Tije’ –
  8. Dingeman krijt wjukken – Eppie Dam
  9. Heech Tymo, sjoch omheech – Koos Tiemersma
  10. It spûkskip – Lida Dykstra