Categorieën

Geen producten in je winkelwagen.

Tao Te Ching | Frysk en Nederlands

Eric Hoekstra

19,50

Details

Tao Te Ching | Frysk en Nederlands

 

Tweetalig keerboek Tao Te Ching hertaald en ferfryske door Eric Hoekstra

 

Het Boek van de Weg en de Deugd / It Boek fan de Wei en de Deugd

De Tao Te Ching is geschreven in de vierde eeuw voor Christus. Dat maakt Lao Tse tot een tijdgenoot van Boeddha en van Plato. Het was een tijd dat zowel bij de Grieken als bij de Chinezen het denken alle kanten uitvloog, allerlei denkrichtingen werden verkend en voor het eerst werden de resultaten van die verkenningen opgeschreven. De Tao Te Ching ligt aan de basis van de denktraditie van China en Japan. Het tegenwoordige zenboeddhisme grijpt er ook weer op terug.

De Tao Te Ching is skreaun yn ʼe fjirde ieu foar Kristus. Dat makket fan Lao Tse in tiidgenoat fan Boeddha en fan Plato. It wie in tiid dat sawol by de Griken as by de Sinezen it tinken alle kanten útfleach, allegearre tinkrjochtingen waarden ferkend en foar it earst waarden de resultaten fan dy ferkenningen opskreaun. De Tao Te Ching leit oan de basis fan de tinktradysje fan Sina en Japan. It hjoeddeistige Zen-boeddisme grypt der ek wer op werom.

 

ISBN: 9789089547941

Utjouwerij: Elikser

Tal siden: 200

ISBN : Author : Eric Hoekstra Categorie: , , .