Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Kom út dy kraan

Tjibbe Veldkamp

14,99

Details

Kinderen mogen niet op de bouw komen, dat weet Bouwe best. Op een dag kruipt hij toch onder het hek door en bestuurt de wals, de cementwagen en de hijskraan. Waarom doet hij dat?


Dieuwke: “De earste kear doe’t ik myn soan Jilles (4) dit boek foarlies snapte ik de clou net hielendal. Mar de twadde kear hie ik ’m yn de gaten. Do moast gewoan hiel goed nei de plaatsjes sjen! No fynt er ’m fantastysk! (en ik ék!) Bern meie net op it bouplak komme, dat wit Bouwe bêst. Op in dei krûpt er dochs ûnder it stek troch en bestjoert de wals, de semint-wein en de kraan. En dat docht der net sûnder reden. It boek hat sels in sulveren griffel krigen. In echte oanrieder foar beukers!”

Carin: “De prachtige, grote illustraties op elke pagina ondersteunen het verhaal heel goed. Je raakt eigenlijk niet uitgekeken. Het verhaal is daarnaast erg herkenbaar, want welke jongen droomt er nou niet van om in het echt eens achter het stuur te zitten van zo’n grote machine?” Lês hjir de folsleine resinsje fan Carin.

Anneke: ” In prachtich boek dat ek sûnder de tekst foar de lytskes nijsgjirrich is. De grutte plaatsjes en kleuren fertelle al in hiel soad. De wat âldere bern kinne faaks guon emoasjes al werkenne; lulk, fertrietlik, laitsje. It boek lêst derneist hearlik fuort en is spannend! Wat soe er barre at Bouwe wol it bouplak op giet? Soe de plysje dan komme?” Lês hjir de folsleine resinsje fan Anneke.

Author : Tjibbe Veldkamp ISBN : 9789492176288 Pages : 25 Language : Frysk Publisher : Afûk Format : ynbûn Translator : Gerda van der Wijk Categorie: , , , .