Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Kaart: foar ivich man en frou

1,00

Details

Kaart mei Fries gedicht fan Dieuwke van der Meer:

Yn in libben
as man en frou
is leafde sterker as fertriet.
In libben tegearre
is sprekke en swije
in glimke by dat iene liet.
In libben tegearre
is jaan en nimme,
earlikheid en trou.
Hân yn hân,
each yn each,
foar ivich
man en frou.

Ik winskje jim,
en dat mien ik echt,
in prachtich houlik ta.