Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Fan flierefluiters en droechstinners - Audioboek

Meindert Bylsma

15,00

Details

Lústerboek

Krekt as yn in mearkeboek stappe yn dit nije boek fan Meindert Bylsma keningen, reuzen, kabouters en bisten om. It is dan ek in ‘mearkeboek’, mar Bylsma neamt syn ferhalen kremearkes (krekt mearkes). It binne mearkes op syn wize en hy toant him dêrby tige fantasyryk en in skriuwer dy’t it boartsjes mei de taal yn it bloed sit. Dat it  ‘krekt net mearkes’ wêze wolle lit bygelyks de gekjeierige ein fan it ferhaal ‘Punt’ sjen:

‘Moatte wy him no helpe en der in wenstige ein oan breidzje? Sa fan: lokkich kaam de punt ta ynkear, waard in tefreden punt en libbe noch lang en lokkich? It soe ôfbriedzjen wêze mei in falske stek. Dat dogge wy dus net. Wy binne op in dea punt bedarre, punt út.

Yn Bylsma syn kremearkes wurdt de lêzer net allinne de mearkewrâld ynlutsen, mar ek op absurdistyske wize konfrontearre mei de wrâld fan hjoed. Syn mearkes binne by de tiid.

Foarlêzen troch de skriuwer.

4 cd’s

Author : Meindert Bylsma ISBN : 9789460380501 Language : Frysk Publisher : Audiofrysk Categorie: , .