Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Et liek in de Lende - literaire thriller (Stellingwerfs)

Johan Veenstra

15,95

Details

Johan Veenstra het mit Et liek in de Lende de aldereerste literaire thriller in et Stellingwarfs schreven. Et is een slim spannend boek wodden. Ie willen et verhael et liefste in iene goeze uutlezen en dat heurt vanzels ok zo mit een thriller!

De heufdpersonen in et boek bin de beide pelisiemannen en kammeraoden Rik Smit en Rolf Wesselink. As Rik op een mooie morgen een aentien draeven gaot, dot hi’j een gruwelike ontdekking. Op et zaandstraantien bi’j et Wiede van de Lende ligt et lichem van een naekende vrouw mit et heufd in et waeter. As Rik dichterbi’j komt, zicht hi’j an de tatoeage op heur linkeraarm dat et Mara Silvius is. De vrouw mit wie hi’j de naacht deurbrocht het in et Van der Valk-hotel in Wolvege. Et liekt d’r op dat iene heur in et Wiede verdronken het.

As pelisieman heurt hi’j vanzels drekt et buro te bellen. Mar… hi’j het Mara vermoedelik as laeste zien, is dan ongetwiefeld de eerste verdochte en mag in ieder geval niet mitdoen an et onderzuuk. En hi’j wil beslist helpen en vien de moordener van zien geliefde. Rik vertelt niks van zien voonst en dot zodoende volop mit an et onderzuuk. Mar dan wodt Jurjen van Dam verdronken vunnen in et zwembad bi’j zien vekaansiehuus in de buurtschop Iegypte bi’j de Delleboerster Heide. En Rik Smit krigt de hieltied meer et onbehaegelike gevuul dat de moordener et ok op him veurzien het… Wie is disse kille moordener die gien sporen aachterlat? Waoromme komt hi’j tot zokke gruwelike daoden? Wat is d’r in et verleden mit him gebeurd? En… lokt et de pelisies om de man te pakken te kriegen?

Author : Johan Veenstra ISBN : 9789064662034 New label : 1 Pages : 256 Language : Stellingwarfs Publisher : Stellingwarver Schrieversronte Format : gebonden Categorie: , , .