Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

De Nicolaaskerk van Nijland

Sytse ten Hoeve

27,50

Details

Op het fraai omgrachte en beplante kerkhof staat sinds 1275 de Nicolaaskerk van Nijland. Dit bijzondere gebouw vormt samen met de pastorie en de vicarie niet alleen een uniek zestiende-eeuws ensemble, maar is ook het monumentale middelpunt van een van de gaafste beschermde dorpsgezichten in de provincie Fryslân. De rijke geschiedenis van kerk en toren komt in dit boek uitvoerig aan de orde. Met veel oog voor details worden de bouw- en kunsthistorische aspecten van het exterieur en interieur beschreven én is er ook en ruimschoots aandacht voor de ermee samenhangende dorpsontwikkeling én de betekenis van Hottingastate en van zijn bewoners, die een belangrijke band met de kerk hadden. Sinds 1968 is de kerk onderwerp van onderzoek van de auteur, de oud-museumdirecteur Sytse ten Hoeve. Als kerklid, als voorzitter van de kerkenraad en kerkvoogdij én als lid van de restauratiecommissies was en is hij nauw betrokken bij de kerk. Zijn vergaarde kennis is vastgelegd in dit boek, dat een informatie- en inspiratiebron kan zijn voor belangstellenden in Nijland, de kerkelijke bouw- en inrichtingskunst en voor onderzoekers van andere kerkgebouwen.

ISBN : Author : Sytse ten Hoeve Categorie: , , .