Categorieën

Geen producten in je winkelmand.

De mjitte - Audioboek

Koos Tiemersma

20,00

Details

Lústerboek

Mette krijt nei har fjirtichste oanstriid om yn har fammejierren te dûken. Al gau sit se wer midden yn it ferline: yn in kleurrike folksbuert fan in Frysk stedsje, mei in alkoholistyske heit, in dweperige mem en Boyen, in wat jongere healbroer mei in fierstente rike fantasy. De fassinaasje fan Mette foar Boyen sloech om yn ôfgeunst en by einsluten in ferwidering tusken beide. Mar nei al dy jierren wol Mette op ‘e nij kontakt mei Boyen en sjocht se foar it earst ek kritysk nei har hâlden en dragen. Of bat se in oare bedoeling?

Ien ding is wis: yn dizze roman binne de dingen net altyd wat se op it earste gesicht lykje te wêzen. Dit is in roman mei djipgong en tagelyk mei in humoristyske knypeach. In boek om net te missen!

Foarlêzen troch Tryntsje Finnema en Koos Tiemersma

8 cd’s

Author : Koos Tiemersma ISBN : 9789460380013 Language : Frysk Publisher : Audiofrysk Categorie: , .