No products in the cart.

Kategoryen

No products in the cart.

Oanbieding!
Oanbieding

De elandkop fan omke Romke

Eppie Dam

Original price was: €15,00.Current price is: €5,00.

Details

De trije bondels mei berneferhalen dy’t Eppie Dam tusken 1985 en 1995 publisearre, binne in soad Fryske bern mei grut wurden. De grutte tagonklikens fan de ferhalen hat der mei foar soarge dat de bondels rillegau útferkocht wiene. Likegoed bleau der noch altyd fraach nei. Reden foar de útjouwer om, yn oerlis mei de skriuwer, út alle ferhalen twa nije bondels gear te stallen.

 

Yn De elandkop fan omke Romke steane 24 ferhalen ornearre foar lêzers fan 9-12 jier. De oare bondel, Lytse man, befettet 24 ferhalen foar de leeftydskategory 6-9 jier.

Author : Eppie Dam Leeftyd : 8-12 jier Domein : Lêzen Underwiissoart : primêr ûnderwiis Kategory: , .