Syb: Hillich Fjoer / Heilig vuur

9,99

Details

Alle ferskes op dizze cd binne sawol yn it Frysk as yn it Nederlânsk.

 

1. Hillich fjoer
2. Alles wat ik doch
3. As ik dy sjoch
4. Tusken lân en stjerren
5. Eachferblynjend
6. Sa giet it libben oan my foarby
7. Foardat ea
8. 8 baan
9. Ik sil der wêze
10. Wyn yn de seilen
11. Wyn yn de seilen
12. Tichterby
13. De tiid stiet even stil