Kategoryen

No products in the cart.

Lokkich binne jimme!

9,95

DetailsLokkich binne jimme!
It Evangeelje fan Mattéus op ‘en nij oerset foar alle Friezen

Net fan brea allinne sil de minske libje, mar fan elk wurd dat klinkt út ‘e mûle fan God.

Dit is in oersetting fan it Evangeelje fan Mattéus, út ‘e oarspronklike grûntaal yn it Frysk fan dizze tiid. By elk haadstik is in foto ôfprinte, dy’t it ferhaal fan Mattéus ferbynt mei Fryslân en de Friezen.

De oersetting is makke troch dr. Liuwe H. Westra, ûndersiker by de Fakulteit Katolike Téology fan ‘e Universiteit fan Tilburch en dosint oan ‘e Protestantse Téologyske Universiteit te Grins. 

Utjouwerij Jongbloed

ISBN: 9789065394446

Paperback, 92 siden

ISBN:: Kategory: , .