Kategoryen

No products in the cart.

Help... in hûn

Anny de Jong

10,90

DetailsIt sil dy mar oerkomme. Dyn bêste freon ferhuzet en dyn suster Lidewij is der wis fan dat in seurderige âldman neist dy komt te wenjen. It pakt hiel oars út. De nije bewenster, Marianne van Klaveren, is in fleurige sjoernalist mei mar twa handikaps: se sit yn in rolstoel en se is allergysk foar it wurd ‘silich’. Der ferskynt in frjemd artikel yn de krante mei har namme derûnder, mar dat se net skreaun hat. It wurdt tiid dat Kasper en Lidewij har der mei bemuoie, fansels mei help van DJ, in echte kompjûtergek. Wa hat it op Marianne van Klaveren en har helphûn Ster fersjoen?

Nijsgjirrich wurden? Gau lêze!

Auteur: Anny de Jong ISBN: 9062736386 Tal siden: 127 Taal: Frysk Utjouwer: Afûk Utfiering: ynbûn Kategory: , .