Kategoryen

No products in the cart.

Genealogysk Jierboek 2018

Ferskate auteurs

29,50

DetailsGenealogysk Jierboek 2018

– Jan de Vries: Bruinsma en Hylckema van Warns, side 7

– Petronella J.C. Elema: Libarius, side 75

– Gosse van der Plaats: Voor- en nageslacht van Aechje Heres (ca. 1703 – 1788) op de Kleinegeest onder Tietjerk, side 91

– Henk Zeinstra: Titus Brandsma III, side 131

– Pieter Nieuwland: De verkoping van de laatste Friese kloostergoederen, side 193

– Fryske Rie foar Heraldyk: Wapenregistraasje, side 245

ISBN: 9789492176974 Tal siden: 274 Taal: Frysk, Nederlands Utjouwer: Afûk Utfiering: paperback Kategory: , .