Kategoryen

No products in the cart.

Fryske baby mylpealkaarten

9,95

DetailsSet fan 20 Fryske baby mylpealkaarten. Meitsje moaie foto’s fan dyn poppe mei in mylpealkaart. Sa witst letter krekt yn hokker momint dyn poppe yn de ûntwikkeling wie op it momint fan de foto.

Ynhâld fan de Fryske baby mylpealkaarten:

–  Hjir bin ik.
– 1 wike âld.
– 2 wiken âld.
– 3 wiken âld.
– 4 wiken âld.
– 3 moannen âld.
– 6 moannen âld.
– Slagge foar de gehoartest.
– Prikjes binne net leuk mar ik wie wol hiel stoer.
– Samar in moai moment.
– Dizze knappe man is myn leave heit.
– Selfie mei myn grutste freondinne en har namme is mem.
– Dizze beauty is myn beppe.
– Dit is myn pake en hy is myn held.
– Myn earste glimke.
– Myn earste toskje.
– Nije klean, bin ik net in pronkje.
– Ik kin sitte.
– Myn earste hapkes, molke is sa ferline tiid.
– 1 jier, feest, ik bin gjin poppe mear