Bierbrouwen in Dokkum - sinds 754

25,00

Details

Bierbrouwen in Dokkum sinds 754


Warner B. Banga & Piet de Haan

In Dokkum wordt weer Bonifatiusbier gebrouwen en op de markt gebracht. De geschiedenis van het Dokkumer bier lijkt de geschiedenis van de stad Dokkum, want het brouwen en drinken van bier is bijna zo oud als de mens zelf. In de Bonifatiusstad is deze biertraditie bovendien annex aan de Bonifatiusbron of -fontein.

Uitgegeven door Stichting Historia Doccumensis