Kategoryen

No products in the cart.

Fryske boekenDe Afûk hat alle Fryske boeken, alle boeken oer Fryslân en alle boeken oer de Fryske taal yn de winkel yn Ljouwert én hjir yn de websjop. 

Fryske berneboeken

Fryske berneboeken binne populêr. In protte bern binne grut wurden mei de Fryske berneboeken fan Jentsje of Tomke. In protte titels gean al jierren mei. Tink dêrby oan ‘Tûzen wurden‘ of ‘Fan de mol dy’t witte wol wa’t him op’e kop skiten hat.’ Mar ek boekjes mei Fryske bernegedichtsjes dogge it altyd goed.

De nijste Fryske boeken

Alle Fryske boeken dy’t ferskine, kinst fine by de Afûk. Tink dêrby oan Fryske boeken oer keunst en kultuer, natoer en toerisme, Fryske boeken oer skiednis, Fryske stripboeken en sels Fryske e-books en lústerboeken.

Boeken om Frysk te learen

Wolsto graach Frysk leare? Fansels ha wy in Frysk wurdboek te keap. Mar ek boekjes as ‘Leer je hond Fries‘ of ‘Fries voor dummies‘ binne hiel geskikt. En hast de ‘Taalgids Fries‘ al besjoen? En dan kinst fansels ek altyd noch in kursus folgje. Sjoch dêrfoar op kursus.afuk.frl.

Toan 1153–1170 fan 'e 1235 resultaten

Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariën gaard
Yn winkelwein
Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariën gaard
49,00
Yn winkelwein
It griene hûs
14,00
Yn winkelwein
Jezus Messias – yn it Frysk
2,25
Yn winkelwein
Op redens oer
Oanbieding
19,90 10,00
Yn winkelwein
Harry Potter en de stien fan ‘e wizen
16,90
Yn winkelwein
De wite ûle
15,00
Skattich
Yn winkelwein
Skattich
13,90
Mol yn 'e snie
Yn winkelwein
Mol yn ‘e snie
13,95
In broerke foar Wemke
Read more
In broerke foar Wemke
7,90
Lytse histoarje fan langst
Read more
Lytse histoarje fan langst
Oanbieding
17,50 1,00
Yn winkelwein
Andries Deinum – Fryslân revisited
Oanbieding
29,95 7,90
Poëzij op 'e planken
Yn winkelwein
Poëzij op ‘e planken
Oanbieding
12,50 2,50
Yn winkelwein
Sitebuorren myn eigen paradys
17,90
Fan de lytse mol
Yn winkelwein
Fan de lytse mol, dy’t witte wol wa’t him op ‘e kop skiten hat
13,90
woordenboek
Yn winkelwein
Prisma woordenboek
15,50
Yn winkelwein
De stilte fan Joachem
10,90
Tomke nei de kapper
Yn winkelwein
Tomke nei de kapper
6,50
Tomke en it kado
Yn winkelwein
Tomke en it kado
6,50